ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ALUSET ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΕΙΡΑ Τ 680

ALUSETΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ALUSET ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΕΙΡΑ Τ 680
Η σειρά aluset Τ 680 είναι ένα πλήρες σύστημα αλουμινίου με το οποίο κατασκευάζονται θερμομονωτικά ανοιγόμενα κουφώματα όλων των τύπων. Οικαμπύλες γραμμές του και οι ομοιόμορφοι αρμοί μεταξύ φύλλων και κασών προσδίδουν στα κουφώματα όμορφο, σχεδιασμό και έντονη ταυτότητα.

Σχεδιάστηκε με βάση την CAΜERA EUROPEA ώστε να εφοδιάζεται με εξαρτήματα και μηχανισμούς ποιοτικούς όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών βιομηχανιών.

680H σειρά διαθέτει δύο τύπους πομπέ μπινί ((ένα για Camera Europea και ένα για τον Περιμετρικό Μηχανισμό).

Παράλληλα με την προσθήκη των κατάλληλων προφίλ (φύλλο και μπινί), μπορούν να κατασκευαστούν μονόφυλλα και δίφυλλα κουφώματα, με μηχανισμό περιμετρικού κλειδώματος.

Με την aluset Τ 680 κατασκευάζονται παράθυρα επάνω σε ανοιγόμενες πόρτες.
Η σειρά παρέχει μέγιστη προστασία από ανεμοπίεση, βροχόπτωση και εγγύηση για μακρόχρονη χρήση.

Έχει την δυνατότητα να φέρει κρύσταλα διπλά με ελάχιστο πάχος 26mm και μέγιστο 53mm.

Τα προφίλ της σειράς aluset Τ 680 βάφονται σε όλη την γκάμα των RAL χρωμάτων και απομιμήσεων ξύλου, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας.